Vyjádření České národní banky

Česká národní banka odmítá tvrzení představitele spolku Podvedení klienti Jiřího Chvojky.

SPORY O ŽIVOTKO

Na tomto webu se dozvíte více o investičním životním pojištění,
o soudních rozhodnutích ve věci neplatnosti smluv investičního životního pojištění,
ale i o názorech odborníků z oblasti financí, pojištění a práva.

ČNB: SPORY SE TÝKAJÍ INDIVIDUÁLNÍCH PŘÍPADŮ

Rozhodnutí soudu a/nebo finančního arbitra, kterým byla konkrétní pojistná smlouva prohlášena za neplatnou,
nelze aplikovat bez dalšího na případy dalších pojistných smluv.

O PLATNOSTI SMLUV
ROZHODNOU SOUDY

Na tom se shodují odborníci i finanční arbitr. Přečtete si jejich názory v sekci komentáře odborníků a spory v médiích.

Finanční arbitr: Upozornění na rizika spojená s postoupením pohledávky nebo příkazní smlouvou