Co je IŽP?

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Jaké jsou hlavní důvody pro sjednání životního pojištění?

Primárním účelem životního pojištění je poskytnutí pojistné ochrany nejen pojištěnému, ale i jeho blízkým – jinými slovy, vyplacení sjednaného pojistného plnění v případě, že nastane pojistná událost. Pojistnou událostí mohou být např. úmrtí, dlouhodobá nemoc, invalidita apod. Pojištění tedy slouží k ochraně Vás i Vašich blízkých v případě nepříznivých životních situací, které Vám znemožní pracovat a nadále finančně zabezpečovat své životní potřeby. Dobře nastavené životní pojištění by mělo ošetřit rizika spojená s krátkodobými dopady (pracovní neschopnost), s dlouhodobými dopady (invalidita následkem úrazu či nemoci) a se smrtí. Investiční životní pojištění Vám pak kromě pojištění proti rizikům umožňuje vytvářet si v rámci pojistné smlouvy i finanční rezervu, typicky třeba na důchod. Na rozdíl od spoření jde o investici, což znamená, že její hodnota není zaručena a může kolísat, podléhat různým vlivům.

 

Komu se sjednání životního pojištění doporučuje především?

Životní pojištění je nezbytné zejména pro ty, na jejichž příjmu závisí někdo další – představme si např. rodiče. Už dávno však neplatí, že životní pojištění uzavírá pouze hlava rodiny, která zpravidla vydělává více. Životní pojištění je i pro zaměstnanou matku vhodným řešením tehdy, kdy v jejím životě dojde k výpadku příjmu. Typicky může jít o krátkodobý výpadek (nemoc, úraz) či o dlouhodobý výpadek (invalidita). Pokud je matka samoživitelka, pak je otázka vhodného životního pojištění o to důležitější.

 

Kteří lidé naopak životní pojištění tolik řešit nemusí?

Dá se říci, že takoví lidé nejsou. Životní pojištění je důležité nejen pro ty, na jejichž příjmu závisí rodina, ale i pro lidi, kteří (zatím) rodinu nemají. Jim také může výpadek příjmu, a to i krátkodobější, způsobit finanční potíže. I tzv. „singles“ mají hypotéky a další finanční závazky a jejich situace je mnohdy složitější v tom, že jsou na tyto závazky sami a nemá jim v případě nouze kdo pomoci. Dobře nastavené životní pojištění jim tak poskytne jistotu, že při události, jako je nemoc nebo úraz, budou schopni fungovat a žít tak, aniž by to zásadně narušilo jejich finanční situaci a významně snížilo životní úroveň.

 

Jaké jsou hlavní důvody pro sjednání životního pojištění?

Jak vysoké by měly být pojistné částky? Pojistnou částku si vždy volte na základě své konkrétní životní situace.Důležité je zvážit veškeré závazky, které musí rodina měsíčně hradit. Obvykle se jedná o spotřebitelské úvěry či hypotéky a náklady na živobytí. Schopnost splácet úvěr lze totiž také pojistit. Výhodnější je sáhnout po pojistce, kterou můžete v jejím průběhu měnit. To Vám v situaci, kdy už je úvěr splacen, umožní toto připojištění zrušit a ušetřené finanční prostředky věnovat např. na zajištění jiných rizik, která se aktuálně ve Vašem životě objevila.U pojištění pro případ úmrtí by pak pojistná částka měla být nastavena tak, aby při úmrtí živitele obdržel každý člen rodiny dvojnásobek čistého ročního příjmu zemřelého, a rodina tedy měla šanci soustředit se na zvládnutí této nelehké situace, aniž by musela řešit existenční problémy (např. splácení hypotéky, spotřebitelských úvěrů apod.). Jak již vyplývá ze zmíněného, při nastavování pojistné částky je skutečně třeba vzít v úvahu Vaši konkrétní životní situaci. Jedině tak Vám pojištění v kritické situaci poskytne kvalitní podporu.Pojištění, jež kompenzují výpadek příjmu, doporučujeme nastavit podle čistého příjmu dospělého a výdajů domácnosti. Pojištění, která zajišťují peníze na pokrytí mimořádných výdajů, by se měla pohybovat ve statisících až milionech korun – záleží individuálně na klientovi a jeho konkrétní životní situaci.

 

Úraz nebo nemoc?

Ze statistik vyplývá, že 88 % pracovních neschopností a 94 % invalidit v ČR nezpůsobí úraz, ale nemoc. Právě ta je nejčastějším důvodem, proč musí lidé zůstat doma nebo trávit čas v nemocnici, čímž ztratí schopnost vydělávat. Proto má jakákoliv událost, která změní dočasně nebo trvale Váš zdravotní stav, negativní dopady na kvalitu Vašeho života. Výpadek příjmu může ohrozit chod domácnosti či schopnost plnit finanční závazky. Při sjednávání životního pojištění lidé často řeší, jaká rizika si v rámci pojistky ošetřit. V těch lepších případech zvažují, zda je vyšší pravděpodobnost, že je potká nemoc nebo úraz. V horším případě počítají s tím, že jim se to zkrátka stát nemůže. Aby pojistná ochrana byla komplexní a poskytla pomoc v případě nepříznivé životní situace, je dobré do svého portfolia zařadit jak úrazové pojištění, tak i pojištění závažných onemocnění.

 

Kolik stojí nemoc?

Kromě velké zdravotní a psychické újmy s sebou nemoci nesou i ztrátu příjmu, která při nemoci trvající mnoho let nebo doživotně může být opravdu veliká, a vysoké mohou být i náklady na léčbu. Ta jde stále kupředu a nabízí široké možnosti – avšak zdaleka ne vše je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Náklady na léčbu, speciální zdravotnické pomůcky a na rehabilitační pobyty se pohybují v desítkách tisíc korun ročně. Navíc je potřeba počítat s tím, že se některé tyto výdaje během léčby opakují. V tabulkách níže přinášíme příklady vybraných nákladů, které se závažným onemocněním souvisejí.

 

Zánět mozkových blan s následným ochrnutím
Přestavba bydlení na bezbariérové v řádu 100 000 Kč
Vozíček a polohovací postel 20 000–50 000 Kč
Ošetřovatel 20 000 Kč / měsíc
Psychoterapeut 3000–5000 Kč / měsíc
Lázeňské a rehabilitační procedury 50 000 Kč / rok
Rehabilitační pomůcky 50 000–100 000 Kč / 5 let
Hygienické potřeby 2000 Kč / měsíc
Celkem za první rok léčby 520 000–1 574 000 Kč

 

Rakovina
Terapie, vitaminy a výživa 2000–4000 Kč / měsíc
Ošetřovatel 20 000 Kč / měsíc
Psychoterapeut 3000–5000 Kč / měsíc
Rehabilitace 5000 Kč / měsíc
Lázeňské pobyty 50 000 Kč / rok
Pobyty u moře 50 000–100 000 Kč / rok
Hygienické potřeby 5000 Kč / měsíc
Celkem za rok 328 000–376 000 Kč

 

Cukrovka
Speciální výživa 2000–5000 Kč / měsíc
Psychoterapeut 3000–5000 Kč / měsíc
Léčba zhoršeného zraku 2000 Kč / měsíc
Ošetřovatelské pomůcky 1000 Kč / měsíc
Celkem za rok 96 000–156 000 Kč

 

 

Na co si dát při sjednávání životního pojištění pozor?

Správně sjednané životní pojištění má odpovídat v první řadě potřebám konkrétního člověka a přinášet užitek jeho rodině. Je tedy nutné zvážit konkrétní životní situaci, na základě které si zvolíte ta rizika a pojistné částky, jež nejlépe odpovídají Vašemu životnímu stylu. Zkrátka, životní pojištění je produkt, který by Vás měl provázet po celý život, a měl by se Vám tedy umět přizpůsobit tak, aby Vám v každé životní fázi poskytoval kvalitní pojistnou ochranu.

Aby pojistná ochrana byla komplexní, zařaďte do svého pojištění jak úrazové pojištění, tak i pojištění závažných onemocnění. Proč? Odpoví Vám následující statistiky:

  • 12 % úmrtí je způsobeno úrazem, zbylých 88 % nemocí;
  • 6 % invalidit je způsobeno úrazem, zbylých 94 % nemocí;
  • 9 % lidí je hospitalizováno z důvodu úrazu, zbylých 91 % kvůli nemoci;
  • 12 % lidí je v pracovní neschopnosti z důvodu úrazu, 88 % kvůli nemoci.

 

Jaké panují mýty okolo investičního životního pojištění?

Někteří lidé mylně pokládají investiční životní pojištění za spoření. Každá pojistná smlouva se „vyplatí“ především v okamžiku, kdy nastane pojistná událost. Klienti si totiž kupují "službu", pro případy, kdy by se jim pojistná událost stala. Částky, které za poskytovanou pojistnou ochranu platíte, jsou pojistným. Není to tedy tak, že si tyto částky spoříte a na konci sjednané doby pojištění budou vyplaceny a ještě navýšeny o výnos.

 

Co to pro mě bude znamenat, když své životní pojištění ukončím předčasně?

Životní pojištění je dlouhodobý produkt a je třeba si dobře rozmyslet nejen jeho sjednání a nastavení konkrétních parametrů, ale také jeho případné předčasné ukončení. Obecně platí, že je nevýhodné životní pojistku rušit před ukončením sjednané doby. Pokud tak učiníte, obdržíte tzv. odkupné. Řada lidí se mylně domnívá, že odkupné znamená veškeré prostředky, které pojišťovně za dobu trvání smlouvy zaplatili. To však není pravda. Výše odkupného sice vychází ze zaplaceného pojistného, ale odečítá se od něj riziková složka a správní náklady. Ty souvisejí především se vznikem pojistné smlouvy. Výše odkupného sice roste s délkou trvání pojištění, v prvních letech trvání smlouvy však může být hodnota odkupného velmi nízká i nulová.

 

Komu spíše doporučit investiční životní pojištění a komu rizikové životní pojištění?

Záleží na individuální osobní preferenci. Část lidí upřednostňuje investiční životní pojištění, protože chce v jedné smlouvě získat jak pojistnou ochranu, tak možnost investovat. Lidé, kteří jsou ochotni akceptovat riziko výkyvů na finančních trzích a nespokojí se s nízkými úroky dluhových instrumentů, hledají ve fondech příležitost, jak zhodnotit své prostředky.

Investiční životní pojištění nabízí i daňové úlevy. Lze si snížit daňový základ až o 24 000 Kč za rok. Týká se to částky, která jde na krytí rizika smrti a investiční složky. Dále může na tento typ životního pojištění přispívat i zaměstnavatel, a to až 50 000 Kč za rok, kdy ani klient, ani zaměstnavatel z této částky neodvádí sociální ani zdravotní pojištění.

 

Je lepší sjednat si investiční životní pojištění, nebo rizikové?

Obecně nelze jednoznačně říci, zda je lepší investiční, či rizikové pojištění. Vždy záleží na konkrétní situaci a povaze smlouvy. Nejdůležitější je, aby smlouva byla správně nastavena z hlediska krytých rizik a výše pojistných částek.

 

Jak se u investičního životního pojištění dozvím o poplatcích?

Informace o nákladovosti produktů mají pojišťovny zpravidla popsány v příslušných pojistných podmínkách, které jsou k dispozici součástí uzavřené pojistné smlouvy. Tyto informace jsou většinou uvedeny na webových stránkách pojišťoven, příp. Vám je ochotně sdělí na zákaznických linkách nebo Vás s nimi seznámí finanční poradce.

Při samotném sjednávání pojistné smlouvy je pak informace o nákladech uvedena v pojistné dokumentaci, jejíž součástí je tzv. „modelace“. V té můžete vidět, kolik z pravidelné platby pojistného odchází na pojištění sjednaných rizik, kolik do investic a kolik na poplatky. V modelaci může klient také vidět předpokládanou hodnotu rezervy při dožití se konce pojištění.

Nebojte se na cokoliv se zeptat. Seriózní finanční poradce Vám vše vysvětlí a pomůže Vám s vhodným nastavením smlouvy.

 

Jak mohu snadno porovnat nabídky jednotlivých pojišťoven?

Především tak, že se budete aktivně zajímat o parametry pojištění a nebudete srovnávat pouze podle ceny. Životní pojištění je komplexní produkt, a aby v případě potřeby poskytlo opravdu dobrou službu, je třeba věnovat tomu čas. Důležité samozřejmě také je prostudovat výluky z pojištění. Těmi se produkty jednotlivých pojišťoven dosti liší a dá se říci, že právě zde se nachází hranice, která odlišuje kvalitní pojistné produkty od těch levných.

Naším doporučením je navštívit poradce, který Vám dokáže s výběrem i správným nastavením odborně poradit.

 

V jaké situaci je nutné pojištění přehodnotit a třeba i aktualizovat? Budu muset uzavřít novou smlouvu?

Kdykoliv se změní Vaše životní situace. Starší smlouvy mohou obsahovat nedostatečnou pojistnou ochranu, ať už vlivem příliš nízkých pojistných částek, nebo vlivem pojištění pouze vybraných rizik (často pouze na riziko smrti nebo nadhodnocováním rizika úrazu). Proto doporučujeme čas od času vytáhnout svoje pojistky ze šuplíku a zamyslet se nad tím, zda skutečně kryjí všechna rizika, která Vám v aktuální životní situaci mohou hrozit.

 

 

U flexibilních smluv zpravidla není problém rizika dopojistit nebo upravit pojistné částky. U starších smluv, tzv. „kapitálového životního pojištění“, nemusí být aktualizace možná a rizika jako invalidita nebo pracovní neschopnost je třeba pokrýt novými smlouvami.