Co je za spory o neplatnost smluv

Finanční arbitr vydal na začátku roku 2018 nález o neplatnosti smlouvy investičního životního pojištění. Jednalo se o smlouvu, která obsahovala nulovou pojistnou částku v případě rizikové složky pojištění. O několik týdnů později se podobný nález týkal nejednoznačných smluvních podmínek. Z pohledu právních zvyklostí v České republice bylo řešení těchto sporů velmi překvapivé. Soudy totiž ve většině případů rozhodují ve prospěch platnosti smluv.

 

Nálezů finančního arbitra se snaží využít skupina advokátů, jež se domáhá neplatnosti celého portfolia smluv. Obrací se na klienty pojišťoven a slibuje jim vrácení investovaných financí. Za tímto účelem šíří v médiích poplašné zprávy o neplatnosti stovek tisíc až milionů smluv, a to i přesto, že žádná neplatnost celých balíků smluv neexistuje a nálezy finančního arbitra nelze považovat za precedenty.

 

Proč se nemusíte bát o své investiční životní pojištění

1) Finanční arbitr se zabýval vždy konkrétním případem konkrétního klienta pojišťovny a takové rozhodnutí nemá obecnou platnost.

2) Pojišťovny platnost smluv nijak samy nehodlají zpochybňovat, jsou přesvědčeny, že jsou smlouvy platné. Na jejich straně je již několik soudů.

3) Pojišťovny plní své závazky. Smlouvy investičního životního pojištění jsou zcela jednoznačně platné. Nejlepším důkazem toho je, že pojišťovny plní veškeré své povinnosti ze smluv vyplývající, tzn. že poskytují klientům pojistnou ochranu a vyplácejí pojistná plnění v případě vzniku pojistné události.

 

 

Česká asociace pojišťoven považuje snahy těchto advokátních kanceláří a těch, kteří je zastupují, za účelové. Vyvoláváním paniky se pokoušejí vytvořit kauzu a získat co nejvíce klientů. Proto chce varovat před paušalizací sporů. Již v minulosti jsme byli svědky podobných praktik, kdy zástupci iniciativy PoplatkyZpet.cz klientům slibovali vyhrané soudní spory. Výsledkem však byly náklady na právní zastoupení a náhrady soudních řízení u prohraných sporů.

 

Plošná neplatnost smluv nemusí být pro klienty pojišťoven výhodou

 

Snahy o vyvolání dojmu neplatnosti celých portfolií smluv naráží na řadu otázek. Jednou z nich je vyplacené pojistné plnění v případech, kdy měl klient v době trvání smlouvy pojistnou událost. Pokud by byla smlouva prohlášena za neplatnou, musel by klient nejprve vrátit pojistné plnění. Další otázky vyvolává např. dodanění odpočtů jak ze strany klientů, tak zaměstnavatelů, kteří tímto způsobem odměňují své pracovníky.