Spory v médiích

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

20. července 2018

 

SELHÁNÍ ARBITRA?

Podle finančního arbitra je smlouva o investičním životním pojištění neplatná, protože klient nesjednal pojistnou částku pro případ smrti, takže nedošlo k přenesení pojistného rizika na pojišťovnu. Dává to smysl?

Investiční životní pojištění není klasické pojištění pro případ smrti nebo dožití a ČNB v minulosti upozorňovala, že není pro každého. Navíc nejen u investičního životního pojištění platí, že je nevýhodné smlouvu předčasně vypovídat.  Přesně to udělal klient v kauze investičního životního pojištění.  Sjednal investičko na deset let s pojistným čtyřicet tisíc korun měsíčně. K tomu přidal vysoké jednorázové pojistné kolem milionu korun. Po třech letech si vše rozmyslel a domáhal se vrácení zaplaceného pojistného. Dostal jen odkupné a prodělal 2,4 milionu. Arbitr potvrdil správnost požadavku klienta.

Zamysleme se ale, zda může být neplatná smlouva o investičním životním pojištění jen proto, že klient neměl zájem o „připojištění“ pro případ smrti. Základní složka investičního životního pojištění je investiční produkt, zabalený jako pojistná smlouva. I toto „čisté“ investiční životní pojištění je ale v teorii považováno za životní pojištění, a to i v případě, že investiční riziko plně nese klient. Také klasické pojištění pro případ dožití a od něj odvozené důchodové pojištění obsahuje ustanovení o plnění v případě smrti pojištěného. U soukromého důchodového pojištění nikdo nepochybuje, že se jedná o plnokrevnou pojistnou smlouvu.

Zdroj: FINMAG

 

 

9. července 2018

 

Než padne konečné rozhodnutí, uplynou léta

Co byste poradil lidem, kteří tvrdí, že podepsané smlouvy o investičním životním pojištění jsou pro ně nevýhodné?
A priori nelze hovořit o tom, že smlouva o investičním životním pojištění je nevýhodná. Poradil bych především důkladně zvážit uzavření každé takové smlouvy a zhodnotit všechny její podmínky. Hlavně z toho důvodu, že investiční charakter je zpravidla závislý na indexech položek celosvětového trhu, který může růst, ale i klesat. Každý by tedy měl důkladně zvážit, zda je ochoten podstoupit riziko ztráty oproti možnému zisku. Kromě toho ovšem musí zhodnotit i vedlejší ujednání, jako jsou poplatky anebo třeba garance minimálního růstu. Z praxe je mi rovněž známo, že si lidé stěžují na praktiky pojišťovacích zprostředkovatelů, které v minulosti byly velkým problémem. Lze tedy doporučit, aby si tvrzení pojišťovacích zprostředkovatelů ověřovali i u jiného poradce. Poté je svobodnou vůlí každého člověka, jestli smlouvu uzavře, či ne.

Je vůbec pro občany výhodné domáhat se neplatnosti smlouvy? Co to pro ně může znamenat?
Osobně si myslím, že domáhat se neplatnosti pojistných smluv je v současné době předčasné. Jak jsem uvedl, názor Finančního arbitra ČR má jistě svoji váhu, ale je dobré počkat si na první rozhodování soudů. Pokud by případný klient jakékoliv pojišťovny již nyní činil kroky k určení neplatnosti, mohl by následně poté, co soudy v prvních souzených případech rozhodnou pro platnost smluv o investičním životním pojištění, nakonec hradit náklady případného soudního sporu.

Zdroj: Deník

 

14. června 2018

 

Sdělení ČNB k tématu pojistných smluv životního pojištění

V souvislosti s nedávnými rozhodnutími soudů a finančního arbitra, kterými byly prohlášeny za neplatné konkrétní pojistné smlouvy životního pojištění, a s tím souvisejícími publikovanými články v mediích, Česká národní banka vydává následující sdělení.
K tématu potenciálního hromadného zneplatnění pojistných smluv životního pojištění a ohrožení pojistného trhu Česká národní banka sděluje, že za současné právní úpravy finanční arbitr a soud mohou vést řízení a rozhodovat pouze v individuálních případech, tedy o konkrétní pojistné smlouvě uzavřené mezi pojistníkem a pojistitelem.
Rozhodnutí soudu a/nebo finančního arbitra, kterým byla konkrétní pojistná smlouva prohlášena za neplatnou, nelze aplikovat bez dalšího na případy dalších pojistných smluv.
Přitom platí, že prohlášení smlouvy za neplatnou může být nevýhodné někdy pro pojišťovnu, jindy naopak pro klienta (následkem neplatnosti může být vznik povinnosti vrátit inkasované pojistné klientovi či naopak povinnosti vrátit vyplacené pojistné plnění pojišťovně), nebo může prohlášení smlouvy za neplatnou vyvolat další důsledky (např. dodatečnou daňovou povinnost) a právní otázky, k jejichž rozhodnutí není ČNB příslušná a jež soud ani finanční arbitr dosud nerozhodl.

Zdroj: opojisteni.cz

 

9. června 2018

Investiční životní pojištění je třeba vnímat jako dlouhodobý finanční produkt

Primárním účelem životního pojištění je poskytnutí pojistné ochrany nejen pojištěnému, ale i jeho blízkým – jinými slovy, vyplacení sjednaného pojistného plnění v případě, že nastane pojistná událost. Pojistnou událostí mohou být např. úmrtí, dlouhodobá nemoc, invalidita apod. Pojištění tedy slouží k ochraně Vás i Vašich blízkých v případě nepříznivých životních situací, které Vám znemožní pracovat a nadále finančně zabezpečovat své životní potřeby. Dobře nastavené životní pojištění by mělo ošetřit rizika spojená s krátkodobými dopady (pracovní neschopnost), s dlouhodobými dopady (invalidita následkem úrazu či nemoci) a se smrtí. Investiční životní pojištění Vám pak kromě pojištění proti rizikům umožňuje vytvářet si v rámci pojistné smlouvy i finanční rezervu, typicky třeba na důchod. Na rozdíl od spoření jde o investici, což znamená, že její hodnota není zaručena a může kolísat, podléhat různým vlivům.

Zdroj: novinky.cz

 

 

31. května 2018

Zlá pojišťovna, hodný klient neplatí

Smlouva o investičním životním pojištění je neplatná, rozhodla již v několika sporech spotřebitelů s pojišťovnami finanční arbitryně Monika Nedelková. Jiří Chvojka, mluvčí klientů, kteří se cítí poškozeni, tvrdí, že takto neplatných smluv může být až milion. Arbitryně ale upozorňuje, že její rozhodnutí jsou přezkoumatelná soudem a nelze je zevšeobecňovat. Jak vše dopadne? „Zatím si to nedovedu představit,“ říká Nedelková v rozhovoru pro LN.

Zdroj: Lidové noviny

 

3. května 2018

VŠE o…nestabilitě pravidel hry v bankovnictví a pojišťovnictví

Pokud v 90. letech „ekonomové předháněli právníky“, tak alespoň v oblasti regulace finančních trhů v integračním prostředí EU se zdá, že tomu začíná být právě naopak. Příkladem mohou být mediálně nafouknuté kauzy bankovních poplatků nebo aktuální snahy finančního arbitra o zneplatnění pojistných smluv k produktům investičního životního pojištění. Banky z logických důvodů poplatkové kauzy ustály, klienti poplatky zpět nedostali, a navíc v některých případech museli zaplatit několik tisíc korun jako náklady soudního řízení. Dle očekávání bylo totiž prokázáno, že bankovní poplatek je férovou cenou za služby, které spolu s bankovním úvěrem banky klientům poskytují. Pojišťovny podobný boj o platnost smluv o investičním životním pojištění, zdá se, ještě čeká. Budou muset arbitra a následně zřejmě i soudy přesvědčit o tom, že pojistná smlouva byla platně uzavřena i tehdy, pokud si spotřebitel dobrovolně zvolil, že chce prostřednictvím uzavřené pojistky spíše investovat, a naopak potlačit pojistnou částku pro krytí rizik. S jak velkým problémem si regulátor zahrává, nemusí být na první pohled zjevné, avšak důsledky mohou být pro finanční systém výrazně poškozující, a to paradoxně i pro spotřebitele, jejichž zájmy by měl regulátor a finanční arbitr chránit. Zdravý bankovní sektor a zdravé pojišťovny jsou pro každou ekonomiku klíčové a tvoří páteř národního hospodářství – v Česku je v bankách a pojišťovnách umístěno více než 80 % aktiv finančního sektoru. Banky ekonomice prospívají mimo jiné tím, že pomáhají přeměnit „krátké“ peníze na „dlouhé“, a profinancovat tak investice s dlouhodobou návratností. Pokud by například nebylo možné financovat bydlení prostřednictvím bankou poskytované hypotéky, museli by spotřebitelé sami nabízet svým přátelům a známým dluhopisy a starat se o veškerou evidenci a administraci související s jejich postupným mnohaletým splácením. To by jistě nebylo rychlejší, bezpečnější ani efektivnější než v bance, která si za tento servis naúčtuje odpovídající cenu.

Zdroj: ihned.cz

 

3. května 2018

Regulace pojištění vede jen k jeho zdražování

Co říkáte na rozhodnutí finančního arbitra, který rozhodl o neplatnosti smlouvy investičního životního pojištění, v jehož případě 100 procent zaplaceného pojistného směřuje pouze do investic nebo spoření? Městský soud v Praze také zneplatnil pojistnou smlouvu kvůli nedostatečnému informování klienta o nákladech a poplatcích.U těchto případů se nehovoří o jedné zásadní věci, která na všechno vrhá trochu jiné světlo. U obou pojištění totiž stát už před lety prohlásil, že jsou naprosto v pořádku a pojišťovny je mohou takto nabízet. Aby totiž mohl být jakýkoliv pojistný produkt uveden na trh, musí mít nejdříve posvěcení ČNB. A teď po letech říká tentýž stát, ale ústy arbitra, že taková pojištění nejsou přípustná? Kde to jsme? Stát samozřejmě může prohlásit, že dnes vidí situaci jinak než před lety, a svůj názor změnit. Ale měl by to udělat jen do budoucnosti, a ne do minulosti. Na závěry je však zatím brzo. Ještě nás čekají soudní jednání, která budou nejspíš komplikovaná a tím pádem i zdlouhavá.

Zdroj: Deník Právo

 

26. dubna 2018

ČAP: Obvodní soud potvrdil platnost produktu životního pojištění

Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl o platnosti produktu Životní pojištění Investice pojišťovny NN. Jako hlavní důvod verdiktu uvedl účelovost namítání neplatnosti smlouvy po mnoha letech jejího trvání, sdělila ČTK Česká asociace pojišťoven. Soud tak podle ní vyslovil zcela odlišný právní názor proti finančnímu arbitrovi, který dříve prohlásil smlouvy investičního životního pojištění dvou pojišťoven za neplatné.Městský soud v Praze vydal před několika týdny konečný verdikt o neplatnosti pojistné smlouvy Flexi Pojišťovny České spořitelny. Zástupci poškozených klientů následně uvedli, že problém mohl týkat téměř dvou milionů klientů pojišťoven s investičním životním pojištěním."Soud vyšel ze zákonné zásady, že na smlouvy by se mělo nahlížet jako na platné, a tedy že se mají plnit. Je to již několikátý rozsudek, který hovoří ve prospěch smluv investičního životního pojištění," uvedla dnes asociace.

Zdroj: blesk.cz

 

5. dubna 2018

Asociace pojišťoven hájí sporné smlouvy životního pojištění: Některé soudy platnost potvrdily

Obavy z problémů s investičním životním pojištěním se snaží mírnit Česká asociace pojišťoven. I když Městský soud v Praze potvrdil neplatnost smlouvy Flexi Pojišťovny České spořitelny, asociace uvádí, že některé soudy naopak potvrdily platnost smluv investičního životního pojištění. Zástupci poškozených klientů přitom varují, že se věc může týkat téměř dvou milionů klientů pojišťoven s tímto druhem pojištění. „Rozhodnutí Městského soudu v Praze nelze vnímat jako precedentní, protože již existuje jiný rozsudek, který ve stejném případě rozhodl opačně, tedy ve prospěch platnosti smlouvy investičního životního pojištění. Smlouvy tohoto druhu pojišťovny považují za platné. Důkazem je to, že každým dnem vyplácejí pojistná plnění,“ uvedl výkonný ředitel asociace Jan Matoušek. Mluvčí Pojišťovny České spořitelny Jana Náchodská přiblížila, že pojišťovna má i soudní rozsudek, který platnost smluv Flexi životního pojištění potvrzuje. Soud v něm mj. poukazuje na to, že klient po celou dobu trvání smluvního vztahu platil pojistné a pojišťovna mu po celou dobu poskytovala kvalitní pojistnou ochranu. „Argument o neplatnosti smlouvy, se kterým klient přišel až po ukončení pojistné smlouvy, označil soud za účelový. To jasně ukazuje, že rozsudky se vztahují vždy jen na jednu konkrétní souzenou věc,“ podotkla.

Zdroj: ceskatelevize.cz

 

4. dubna 2018

Tažení proti sporným „životkům“ pokračuje, problém má další pojišťovna

Městský soud v Praze vydal konečný verdikt o neplatnosti pojistné smlouvy Flexi Pojišťovny České spořitelny (PČS). Jako hlavní důvod uvedl nedostatečné informování klienta o nákladech a poplatcích. Za poškozené klienty to uvedl jejich mediální zástupce Jiří Chvojka. Rozhodnutí se podle něj týká stovek tisíc smluv, pojišťovna to odmítá. Je to už třetí případ zpochybněné smlouvy o životním pojištění. PČS tvrdí, že se rozsudek, o kterém jako první informovala MF Dnes, týká jedné konkrétní pojistné smlouvy, a není možné ho vztahovat na všechny smlouvy a produkty. Podle Chvojky však neplatnost velké části smluv českých pojišťoven investičního životního pojištění po několika nálezech finančního arbitra potvrdil soud pravomocně. „Městský soud v Praze vyslal velmi jasný signál o tom, že mimo zhruba 760 000 aktivních smluv Flexi PČS jsou v podobných problémech i další pojistné smlouvy životního pojištění uzavírané v minulosti tuzemskými pojišťovnami,“ uvedl. „Rozsudek je závazný pouze pro danou věc, nemá obecnou platnost, a není možné jej vnímat jako precedentní pro trh životního pojištění. Naše smlouvy Flexi životního pojištění nadále platí a v našem portfoliu nemáme neplatné pojistné smlouvy,“ reagovala mluvčí PČS Jana Náchodská. „Rozhodně nesouhlasíme s názorem, že by takové rozhodnutí soudu zneplatňovalo všechny takové uzavřené smlouvy,“ komentoval případ mluvčí České národní banky (ČNB) Marek Zeman. ČNB vykonává nad pojišťovnami dohled. Arbitr nebo soud může podle Zemana rozhodnout o neplatnosti vždy jen v konkrétním návrhu nebo žalobě. „Hromadné žaloby spotřebitelů zatím nejsou v českém právním řádu možné,“ dodal.

Zdroj: novinky.cz

 

25. března 2018

Pojistná guerilla. Neplatné životní pojistky zatřesou celým trhem

Případ neplatných životních pojistek může destabilizovat celý tuzemský trh. Týká se všech velkých pojišťoven. Na počátku byly velkorysé podmínky pro poradce, kteří za uzavření smlouvy dostávali provize i ve výši dvojnásobku roční částky, kterou platil klient.

Zdroj: euro.cz

 

20. března 2018

Je vaše životní pojistka neplatná? Projděte si, co můžete získat a ztratit, když se přidáte ke sporu

Až milion smluv o životním pojištění se spořicí složkou může být neplatných, uvádějí zástupci údajně poškozených klientů. Finanční arbitr zatím pravomocně rozhodl dva případy, další desítky nepravomocně. Podle pojišťoven však nelze hovořit o plošné neplatnosti smluv. Připravili jsme odpovědi na časté otázky..

Zdroj: aktualne.cz

 

2. března 2018

Tažení proti životnímu pojištění může přivést statisíce klientů do konfliktu s berňákem, upozorňují experti

První podvedení klienti pojišťoven získali vítězné rozsudky a jejich smlouvy o investičním životním pojištění jsou neplatné. Smlouvy obsahovaly například skryté poplatky nebo případné vyplacené pojistné bylo extrémně nízké. Do sporu s pojišťovnou se tak zřejmě pustí další lidé. Po zrušení smlouvy ale mohou mít problémy s finanční správou. Snaha zástupců klientů pojišťoven pomoci dalším majitelům takzvaného investičního životního pojištění může tyto lidi naopak přivést do problému s finanční správou. Minulý týden oznámili účastníci arbitráže se dvěma pojišťovnami, kteří se označují za podvedené klienty, že mají v ruce první dva vítězné rozsudky arbitra. Ten jejich smlouvy na investiční životní pojištění označil za neplatné s tím, že jim pojišťovny mají vrátit všechny peníze, které od klientů v průběhu let vybraly. Další desítky případů stížností na uvedený typ pojistky čekají na rozhodnutí.

Zdroj: ihned.cz

 

6. března 2018

Poškození klienti: Neplatných smluv životního pojištění je možná až milion

Při uzavírání smluv životního pojištění se spořicí složkou vznikl podle zástupců poškozených klientů systémový problém obřího rozsahu. Může jít až o milion neplatných smluv a o škody v řádech desítek miliard korun, včetně dopadu do státního rozpočtu. Podle nich to vyplývá z pravomocných rozhodnutí finančního arbitra, která se týkají České pojišťovny a pojišťovny AXA. Poškození klienti to v úterý uvedli na tiskové konferenci.

Zdroj: blesk.cz

 

15. února 2018

Stovky tisíc smluv o životním pojištění mohou být neplatné. Problém mají ČP i Axa

Praha – Finanční arbitr po téměř čtyřech letech řízení rozhodl o neplatnosti smlouvy investičního životního pojištění České pojišťovny. Vyplývá to z nálezu arbitra Moniky Nedelkové, který má ČTK k dispozici. Právní závěry se podle odhadů expertů týkají stovek tisíc pojistných smluv České pojišťovny sjednaných zejména v letech 2005–2013. Podle pojišťovny se ale rozhodnutí týká jen konkrétní pojistné smlouvy, a není ho možné vztahovat plošně na všechny produkty investičního životního pojištění. „Nález finančního arbitra se vztahuje ke konkrétnímu případu a rozhodně není možné jej vnímat jako precedentní. S rozhodnutím finančního arbitra se neztotožňujeme a budeme jej rozporovat u nezávislého soudu,“ řekla mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková. Z nálezu a následného rozhodnutí o námitkách České pojišťovny vyplývá, že smlouva životního pojištění Profi Invest je neplatná jako celek. Arbitr konstatoval, že pojišťovna nesjednala právo strhávat na vrub pojištění poplatky a náklady. Dosavadní praxi pojišťovny týkající se výplaty odkupného při předčasném ukončení pojistných smluv posoudil jako jednání v rozporu s uzavřenou pojistnou smlouvou. Z nálezu vyplývá, že závěry arbitra se dotýkají nejen aktivních smluv, ale i smluv ukončených s výplatou odkupného. „Uvedené rozhodnutí ve vztahu k poplatkům nemůže být překvapivé. Dlouhodobá praxe nezveřejňování nákladů spojených se životním pojištěním u České pojišťovny je známým faktem,“ řekl šéfredaktor odborného listu Profi Poradenství & Finance Petr Fejtek. I v důsledku toho podle něj produkty České pojišťovny nebyly standardně předmětem srovnání s jinými obdobnými produkty konkurenčních pojišťoven, neboť bez znalosti zásadních nákladových položek nebylo ani ze strany odborné veřejnosti možné vypočítat žádný z ukazatelů pro takové porovnání. „Rozhodnutí je možno chápat jako precedentní a počet dotčených smluv jen u České pojišťovny může dosahovat stovky tisíc klientů,“ uvedl. „Dovození neplatnosti smlouvy by mělo být s ohledem na jeho důsledky až krajním řešením, o které však v tomto případě nejde,“ míní mluvčí České asociace pojišťoven Monika Bartlová. Je tedy podle ní nutné vyčkat, zda názory arbitra před soudem obstojí. „Do té doby by se měl finanční arbitr zdržet jakýchkoliv podobných nálezů,“ poznamenala. „Vždy jsme postupovali v souladu se zákonem a řídili se právní úpravou platnou v době uzavírání smluv,“ uvedla mluvčí České pojišťovny Buriánková. Při sjednání podle ní klient obdržel veškeré informace a na existenci nákladů upozorňovaly i samotné pojistné podmínky. V rámci procesu sjednání pojištění pak klient podepsal prohlášení, že byl s informacemi týkajícími se konkrétního pojistného produktu seznámen, čímž potvrdil, že veškeré informace, které obdržel, považoval za dostatečné. S uvedenou argumentací pojišťovny se však finanční arbitr neztotožnil a rozhodl, že Česká pojišťovna musí klientovi vydat bezdůvodné obohacení 52 935 Kč a dále jí uložil pokutu 10 % z předmětné částky.

Zdroj: aktualne.cz

 

24. ledna 2018

Některé pojistky mají podle finančního arbitra právní vadu, jsou tak neplatné

V pojistných smlouvách, jež byly uzavřeny na spoření s nulovou pojistnou částkou, je podle finančního arbitra právní vada. Arbitr na základě sporu klienta s pojišťovnou AXA rozhodl o neplatnosti pojistné smlouvy o investičním životním pojištění. Jeho závěr se týká nejen posuzovaného sporu, ale i smluv jiných pojišťoven. Těch mohou být podle expertů až desítky tisíc. „Rozhodnutí arbitra podléhá soudnímu přezkumu,“ uvedla k tomu Česká národní banka. „Smlouva byla uzavřena v souladu s platnými zákony. Nesouhlasíme s nálezem finančního arbitra a požádáme soud o jeho přezkoumání,“ řekl mluvčí pojišťovny AXA Jiří Cívka. Pojišťovna AXA je podle finančního arbitra povinna klientovi již nyní zaplatit 879 023 Kč včetně pokuty 10 % z této částky. „Bude nutné vyčkat, zda názory finančního arbitra před soudem obstojí,“ uvedla mluvčí České asociace pojišťoven Monika Bartlová. Z právní analýzy asociace podle ní vyplývá, že v žádné z porovnávaných zemí EU nebyl zaznamenán přístup, na jehož základě by absence rizikové složky, jako je tomu v tomto případě, způsobovala neplatnost pojistné smlouvy.

Zdroj: novinky.cz